RFID Banden

Roline: tracking & tracing van vrachtwagenbanden

Roline voorziet vrachtwagen- en busbanden van nieuw profiel. Samen met Roline ontwikkelt Ferm RFID solutions een geïntegreerde tag-oplossing, waarmee de banden door de gehele keten gevolgd kunnen worden. Dankzij deze toepassing kunnen de klanten van Roline hun fleet management aanzienlijk verbeteren. Ze hebben meer controle over hun processen en kunnen precies zien waar de banden - en dus de fleet - zich bevinden en wat er met de banden gebeurt.
 
Behalve de ontwikkeling van de specifieke tag, definieert Ferm RFID solutions voor Roline de RFID architectuur en -infrastructuur en de interfacing met het bestaande ERP- en WMS-systeem. Download hier de bijbehorende case study (PDF)www.roline.tv

LeCont: tracking & tracing van kartbanden

Ferm RFID solutions heeft een RFID-tag ontwikkeld voor de kartbanden van fabrikant LeCont. Met behulp van de tag heeft LeCont optimale controle over de levenscyclus en kwaliteit van de banden. Het voorraadbeheer verbetert, evenals de productielogistiek en het supply chain management.

Tevens kan LeCont de banden volgen tijdens de kartraces. De kwaliteit van de data is daarbij optimaal, waardoor het aantal benodigde controles indrukwekkend vermindert en aanzienlijk kan worden bespaard op het aantal FTE’s en de loonkosten voor deze taak. www.lecont.com

Vredestein: tracking & tracing van autobanden

Ferm RFID solutions ontwikkelt voor de autobanden van Vredestein een geïntegreerde RFID-tag. Naast de tag, ontwikkelt en configureert Ferm ook de RFID-readers. Hiermee wordt inmiddels een leesafstand van meer dan vier meter gehaald en kunnen zowel unieke banden als volledige pallets (tot zelfs 120 banden) simultaan en voor honderd procent geïdentificeerd en gelezen worden.

Met de uiteindelijke RFID-toepassing kan Vredestein haar banden volgen gedurende de gehele levenscyclus en door de gehele keten. Hiermee worden zowel op het gebied van supply chain management, productielogistiek als voorraadbeheer enorme efficiëntieslagen geslagen. www.vredestein.nl

RFID Food

Heineken: tracking & tracing van biervaten

Ferm RFID solutions heeft Heineken ondersteund bij diverse stappen in de toepassing van RFID. Zo ontwierp Ferm een roadmap en werd een proof of concept uitgevoerd. Daarnaast ontwikkelde Ferm RFID solutions een tag, die dezelfde levensduur en robuustheid heeft als de biervaten zelf.

Door middel van de toepassing van RFID is Heineken nu in staat om de biervaten in de gehele keten te volgen; van productie tot de klant en weer terug. Hiermee zijn aanzienlijke verbeteringen mogelijk op het gebied van asset management, productielogistiek, voorraadbeheer, consumenten- en voedselveiligheid en proof of delivery. www.heineken.com

 

 

Stichting Versfust: tracking & tracing van fusten en kratten

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft in samenwerking met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) de Stichting Versfust opgericht. Versfust wil door de inzet van standaard verskratten in een nationale poolorganisatie de efficiëntie van de versdistributie optimaliseren en de kosten in de keten verlagen.

RFID kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Consultants van Ferm RFID solutions voerden een pilot en diverse studies uit naar de mogelijkheden. Er werd een technische oplossing ontwikkeld voor het automatisch taggen van de 23.000.000 fusten binnen de voedselketen en een plan van aanpak gedefinieerd om deze grote logistieke uitdaging het hoofd te bieden.

De getagde kratten en fusten kunnen worden gevolgd binnen de gehele distributieketen, waardoor voordelen worden behaald op het vlak van asset- en goods management, supply chain management, proof of delivery, voorraadbeheer, productielogistiek en voedsel- en consumentenveiligheid. www.cblfust.nl

FrieslandCampina: tracking & tracing van rolcontainers

In opdracht van FrieslandCampina heeft Ferm RFID solutions een businesscasestudie uitgevoerd en een roadmap ontwikkeld voor het taggen van melk-rolcontainers. Door de toepassing van de tag op deze ladingdragers wordt de gehele keten transparant.

Daarmee worden fouten binnen de keten geminimaliseerd en de kwaliteit en efficientie sterk verbeterd. Voordelen zijn onder meer te behalen op het vlak van voedsel- en consumentenveiligheid, asset- en goods management, supply chain management en voorraadbeheer. www.frieslandcampina.com

CBL en FNLI: tracking & tracing van Fusten en kratten

In opdracht van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) heeft Ferm RFID solutions diverse studies uitgevoerd naar procesverbeteringen binnen de voedselketen met behulp van RFID-technologie. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben de partijen gezamenlijk een implementatietraject ontwikkeld om RFID in de keten in te voeren.

Winst is te behalen op het vlak van asset- en goods management, supply chain management, proof of delivery, voorraadbeheer, productielogistiek en voedsel- en consumentenveiligheid. www.cbl.nl en www.fnli.nl
 

 

Specialties

BHV Expo Groep: tracking & tracing van tentdoeken

Door de toepassing van RFID is BHV Expo Groep nu in staat om tentdoeken in de gehele keten te tracken & tracen; van productie tot de klant en weer terug.

Hiermee zijn aanzienlijke verbeteringen behaald op het gebied van asset management, productielogistiek, voorraadbeheer, consumentenveiligheid en proof of delivery. www.bhvexpo.com

TMA: RFID thoughtleadership, visie en strategie

Consultants van Ferm RFID solutions voerden gezamenlijk met CapGemini en de Trade Marketing Association een verkennend onderzoek uit naar de invloed van RFID op de winkelvloer. De toepassingen blijken talrijk en voordelen zijn evident op het punt van omzetvermeerdering en verbeterde klantenservice.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd en geven retailers een heldere visie en handvatten om RFID te adopteren. www.trademarketingassociation.nl

Drents Museum: interactie met bezoeker en realtime personalisatie

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) ontwikkelt Ferm RFID solutions een unieke RFID-toepassing voor musea, waarbij interactie en realtime personalisatie kernwoorden zijn. Door middel van een - door Ferm ontwikkelde - biologisch afbreekbare RFID-kaart kan het Drents Museum diverse nieuwe diensten aanbieden en wordt een extra dimensie toegevoegd aan de beleving van de bezoekers.

Door middel van de kaart kunnen bezoekers in het museum diverse processen opstarten en kan het aanbod en de geboden informatie aan hun wensen en voorkeuren worden aangepast. Denk aan het aanduiden van de ideale route en hotspots. Ook na het bezoek aan het museum kan via internet op het individu toegespitste informatie worden aangeboden. Dit biedt interessante mogelijkheden op het gebied van marketing.

Binnen de museumwereld zijn deze toepassingen wereldwijd uniek. Download hier de bijbehorende case study (PDF). www.drentsmuseum.nl

ProRail: tracking & tracing van assets rondom het spoor

Samen met ProRail heeft Ferm RFID solutions in 2010/2011 een RFID-oplossing ontwikkeld, die de veiligheid op en rond het spoor vergroot en het asset management vereenvoudigt. Ook worden grote besparingen gerealiseerd op het gebied van beheer en onderhoud, supply chain management en voorraadbeheer.

Ferm RFID solutions heeft bovendien - als eerste organisatie wereldwijd - aangetoond dat een reader onder een trein bij een snelheid van 140 km/uur in staat is tags te lezen. www.prorail.nl

Eneco: tracking & tracing van assets

Voor Joulz, onderdeel van Eneco, toonde Ferm RFID solutions aan dat RFID voor grote besparingen kan zorgen op het gebied van asset- en supply chain management, voorraadbeheer en beheer en onderhoud. Hiertoe werden onder meer een business case study, een strategieworkshop en een architectuurstudie uitgevoerd. www.eneco.com

IHC Merwede: efficiënte productie en verhoogde veiligheid

In het kader van het project ‘Integraal Samenwerken’ - bedoeld om de samenwerking tussen partners in de scheepvaartketen te optimaliseren - heeft Ferm RFID solutions diverse RFID-studies en -pilots uitgevoerd.

Voor scheepswerf IHC Merwede werd aangetoond dat RFID zorgt voor verbeterde veiligheid van de mensen op de werkvloer, een transparante supply chain en een efficiënter productieproces in termen van voorraadbeheer, logistiek en proof of delivery. www.ihcmerwede.com

Centraal Boekhuis: tracking & tracing van boeken

Voor Centraal Boekhuis, de grootste distributeur van boeken in Nederland, heeft Ferm RFID solutions een volledig geautomatiseerde RFID-straat ingericht voor het taggen, printen en coderen van boeken. Ferm RFID solutions was verantwoordelijk voor de RFID-processen, -applicaties, -architectuur, -infrastructuur en de ontwikkeling van de tags. Ferm RFID solutions was daarmee in Europa één van de eersten die RFID op itemniveau toepaste.

Centraal Boekhuis heeft het proces nu in eigen hand en kan - binnen een seconde - geautomatiseerd de ISBN code lezen, het RFID-label printen en door middel van een gepatenteerde applicator op een boek aanbrengen. De resultaten zijn bijzonder goed; de transparantie in de keten is optimaal, evenals het voorraadbeheer.

Daarbij zijn de personeelskosten verlaagd en de dienstverlening richting de klant verbeterd. Centraal Boekhuis heeft haar omzet hierdoor aanzienlijk kunnen verhogen. www.centraalboekhuis.com

Ice-World: customer relations en tracking & tracing van assets

Samen met Ice-World ontwikkelt Ferm RFID solutions diverse RFID-toepassingen. Enerzijds ter ondersteuning en verbetering van de bedrijfsprocessen, in termen van asset management, logistiek en beheer en onderhoud.

Anderzijds om het plezier en de beleving van de bezoekers van de ijsbaan te vergroten en de dienstverlening richting de bezoekers te verbeteren. www.ice-world.nl

MS Schippers: tracking & tracing van varkens

Samen met MS Schippers ontwikkelt Ferm RFID solutions een RFID-tag die geïntegreerd is in het oormerk voor varkens. De tag wordt tijdens het proces van spuitgieten in het oormerk verwerkt; een technologische uitdaging gezien de temperatuur van 240°C, die tijdens dit proces de standaard is.

Momenteel begeleidt Ferm RFID solutions de testfase en worden de plannen voor implementatie ontwikkeld. Zodra de tag in gebruik wordt genomen, beschikt MS Schippers over een duurzame en robuuste oplossing, die in bulk en op grote afstand gelezen kan worden.
De varkens kunnen zodoende door de gehele keten en onder alle omstandigheden gevolgd worden, waardoor onder meer winst wordt gemaakt op het gebied van logistiek, goods management en voedselveiligheid. www.msschippers.com

’t Lange Land Ziekenhuis: tracking & tracing van assets

Ferm RFID solutions ondersteunt diverse ziekenhuizen in de adoptie van een RFID-visie en -strategie. Bij ´t Lange Land Ziekenhuis is door middel van een aantal workshops een RFID Roadmap ontwikkeld, die als leidraad dient voor procesverbeteringen in de komende jaren.

Ferm RFID solutions ziet spectaculaire mogelijkheden op het gebied van patiëntenveiligheid, interne logistiek, beheer en onderhoud, asset management en proof of delivery.

Ferm RFID solutions is er dan ook van overtuigd dat RFID binnen de gezondheidszorg op korte termijn een enorme vlucht zal nemen. www.langeland.nl

Industriële wasserijen: ontwikkeling wasbare RFID-tag

In samenwerking met verschillende industriële wasserijen heeft Ferm RFID solutions diverse wasbare RFID-tags ontwikkeld.

Momenteel worden deze tags uitvoerig getest binnen verschillende wasprocessen. Een aantal prototypes overleeft het continue wasproces al meer dan een jaar.

Sierteeltsector: ontwikkeling milieuvriendelijk RFID-tag

Voor verschillende organisaties binnen de sierteeltsector ontwikkelt Ferm RFID solutions een milieuvriendelijk RFID-label.

Omdat de marges in de sierteelt klein zijn en de volumes zeer hoog, zal het uiteindelijke label behoren tot één van de goedkoopste RFID-oplossingen in Nederland.